บริการของเรา

Botox โบท็อกซ์

Botox ทำให้เกิดการยับยั้งการหดตัว ของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ริ้วรอยลดน้อยลง หรือหากฉีดบริเวณกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ เมื่อกล้ามเนื้อลดการทำงาน จึงทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง…

Filler ฟิลเลอร์

Hyaluronic acid หรือ HA มีคุณสมบัติรวมกลุ่มกัน สามารถขึ้นรูป หรือเติมเต็มบริเวณร่องลึก หรือ ใช้ปรับรูปหน้าได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตกค้าง ไหลย้อย สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ…

HIFU ไฮฟู่

HIFU ( High Intensity Focus Ultrasound) คือ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับใบหน้า ลดความหย่อนคล้อย ยกกระชับไขมันที่ตกห้อย รวมถึงลดริ้วรอยเล็กๆได้…

Anti-Aging

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพร่างกายไม่เพียงแต่มีในแง่มุม ป้องกันและรักษาโรคโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีศาสตร์ทางการแพทย์แขนงใหม่เกิดขึ้นด้วย  ซึ่งเน้นเป็นการดูแลสุขภาพโดยรวม การป้องกันก่อนเกิดโรค…

Treatment

โปรแกรม Facial treatment ของ Malika Clinic มีหลายโปรแกรม แต่ละโปรแกรมเหมาะกับ สภาพผิว และปัญหาผิว ที่ต้องการการดูแล และแก้ไขต่างกัน พร้อมรับการประเมินจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง…

วิตามิน

ปัจจุบันความนิยมในการฉีดวิตามินผิวมีค่อนข้างมาก แต่ละที่ก็มีสูตรที่แตกต่างกัน ช่วยในเรื่องแตกต่างกัน แล้วสูตรไหนที่จะเหมาะกับตัวเรา Malika Clinic มีแพทย์ประเมินความต้องการของคนไข้ทุกเคส…

Laser เลเซอร์

ที่ Malika Clinic ให้บริการเลเซอร์ 3 แบบ สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งผิวหน้าและผิวตัว ครอบคลุมทุกปัญหาผิว…

Botox โบท็อกซ์

Botox ทำให้เกิดการยับยั้งการหดตัว ของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ริ้วรอยลดน้อยลง หรือหากฉีดบริเวณกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ เมื่อกล้ามเนื้อลดการทำงาน จึงทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง…

Filler ฟิลเลอร์

Hyaluronic acid หรือ HA มีคุณสมบัติรวมกลุ่มกัน สามารถขึ้นรูป หรือเติมเต็มบริเวณร่องลึก หรือ ใช้ปรับรูปหน้าได้ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตกค้าง ไหลย้อย สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ…

HIFU ไฮฟู่

HIFU ( High Intensity Focus Ultrasound) คือ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับใบหน้า ลดความหย่อนคล้อย ยกกระชับไขมันที่ตกห้อย รวมถึงลดริ้วรอยเล็กๆได้…

Anti-Aging

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพร่างกายไม่เพียงแต่มีในแง่มุม ป้องกันและรักษาโรคโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีศาสตร์ทางการแพทย์แขนงใหม่เกิดขึ้นด้วย  ซึ่งเน้นเป็นการดูแลสุขภาพโดยรวม การป้องกันก่อนเกิดโรค…

Treatment

โปรแกรม Facial treatment ของ Malika Clinic มีหลายโปรแกรม แต่ละโปรแกรมเหมาะกับ สภาพผิว และปัญหาผิว ที่ต้องการการดูแล และแก้ไขต่างกัน พร้อมรับการประเมินจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง…

วิตามิน

ปัจจุบันความนิยมในการฉีดวิตามินผิวมีค่อนข้างมาก แต่ละที่ก็มีสูตรที่แตกต่างกัน ช่วยในเรื่องแตกต่างกัน แล้วสูตรไหนที่จะเหมาะกับตัวเรา Malika Clinic มีแพทย์ประเมินความต้องการของคนไข้ทุกเคส…

Laser เลเซอร์

ที่ Malika Clinic ให้บริการเลเซอร์ 3 แบบ สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งผิวหน้าและผิวตัว ครอบคลุมทุกปัญหาผิว…